IKT og datateknologi

Den auka digitaliseringa i samfunnet har vore mogleg på grunn av innovasjon innan datateknologi. Alle sektorar i samfunns- og næringslivet er i stadig aukande grad avhengige av IKT.

Satsingsområda våre inkluderer programvareutvikling og programvarekvalitet, berekningsorientert ingeniørvitskap, maskinlæring, kunstig intelligens og simuleringsteknologi, samt kommunikasjonssystem.

I samspel med datamaskinar, robotar, sensorar og automatisering dannar desse områda grunnlaget for digitale løysningar og smarte system for framtida.

Under finn du informasjon om forskargruppene knytt til IKT og datateknologi ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.