Robotmodellering og programmering

Roboter kommer med forskjellige maskinvarer og programvareplattformer. Ofte må disse robotene samarbeide til tross for deres forskjeller.

Vår forskningsgruppe utvikler rammeverk for modellering og programmering av slike heterogene robot-grupper som skal samarbeide og koordinere oppgaver for å oppnå et gitt mål. For å sikre trygg og riktig funksjonalitet benytter vi oss av simulering, verifikasjon og formelle metoder.

Forskergruppeleder:


bilde av Adrian Rutle

Adrian Rutle

Professor

Masterstudenter:
Daniel Losvik
Joakim Grutle