Helseinformatikk

Helseinformatikk er et interdisiplinært fagområde som omfatter design, utvikling, tilpasning og anvendelse av IKT-baserte løsninger innenfor helsetjenestene, både for tjenesteleveranser samt ledelse og planlegging av helsetjenester.

Helseinformatikk omfatter resurser, utstyr og metoder som kreves for å innhente, lagre og behandle informasjon innenfor helse og biomedisin med tanke på å forbedre helsetjenesten.

Pågående forskningsprosjekt

 • AI: Decision Support, Machine Learning, User Modelling and image processing
 • Architectures for Clinical Research Informatics
 •  Data Modelling and model based Software Engineering
 • Empowerment of users (both health care workers and patients)
 • Eye-Tracking
 • Health Informatics and Ethics, including the CIA of HI (Confidentiality, Integrity and Availability of Patient Data)
 • Health Informatics in developing countries (Africa) 
 • Human-Computer Interaction, Human Factors and Patient Safety
 • Internet-Based Cognitive Therapy
 • Interoperability and Standardization
 • IoT: Sensors, Smartphones, Data Collection, Monitoring and Secure Handling of Data

Forskergruppeleder