Forskere på laboratoriet.

Avanserte nanomaterialer for ren energi og helseapplikasjoner (ANCEHA)

Forskningsgruppen avanserte nanomaterialer for ren energi og helseapplikasjoner (ANCEHA) ble opprettet i 2013 . Vi driver forskning innen solcelleapplikasjoner, hydrogen, energilagring, biomedisinske applikasjoner, energipolitikk og ledelse.

Forskningsgruppen fokuserer på tre hovedområder:

  • Ren energiteknologi. Tusener av nanomaterialer er studert teoretisk for både solcelleapplikasjoner og i hydrogenproduksjon. Parallelt driver gruppen syntese, karakterisering av nanomaterialer og fabrikasjon og testing av tredje generasjon solceller som ‘Dye Sensitized solar Cells’, ‘Quantum Dot Solar Cells’, ‘Organic Solar Cells’ and ‘Perovskite Solar Cells’ i samarbeid med internasjonale partnere.

  • Nanomaterialer for ‘Tissue Engineering’ og ‘boneregeneration’. Forskningsgruppen arbeider hovedsakelig med å designe og simulere optimale og effektive ‘scaffold’ for for stamceller. Syntese av stillasene gjøres da ved hjelp av nye materialkompositter. Denne forskningen utføres i nært samarbeid med den anerkjente "Tissue Engineering" forskergruppen ved odontologisk fakultet på Universitetet i Bergen.

  • Energipolitikk og ledelse. ANCEHA har forskningssamarbeidsprosjekter med land som India og Sri Lanka som har ambisjoner om rent energiforbruk i nær fremtid. Miljøutfordringer og energirelaterte samfunns- og økonomiske problemer som disse landene står overfor, krever analyse med tverrfaglig tilnærming.

Forskningsgruppen har samarbeid med en rekke industripartnere både i Norge, Sri Lanka og India under INCP, UTFORSK og NORPART-programmer finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og Utenriksdepartementet. Vi har  forskningspartnerskap med en rekke institusjoner i Norge, Storbritannia, India, Sør-Korea og Sri Lanka.

Vi utfører også aktiviteter blant skoleelever både i Norge og Sri Lanka for å skape interesse og oppmuntre dem til å jobbe med ren energiteknologi. 

For mer informasjon, se ANCEHAs nettside.

Forskergruppeleder