Berekraftig omstilling av energisystemet

Målet for forskingsgruppa er å utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om betingelsar og strategiar for ei berekraftig omstilling av energisystemet.

Arbeidet til gruppa er delt inn i fleire forskningsområde:

FO1: Berekraftig utvikling: Definere og operasjonalisere berekraft på ulike nivå (nasjonalt, regionalt, lokalt) og for ulike sektorar (energi, transport).

FO2: Betingelsar og strategiar for omstilling av energisystemet: Få kunnskap om politiske, økonomiske, institusjonelle, teknologiske og sosiale forhold som fremmar og hemmar ei berekraftig omstilling.

FO3: Synergier og trade-offs mellom berekraftsmål: Få kunnskap om korleis gitte strategiar for omstilling av energisystemet påverkar vår evne til å møte ulike berekraftsmål

FO4: Miljø- og bærekraftanalyser: Utvikle kunnskap om miljø- og bærekraftanalyser som støtter oppunder omstillingsstrategiar.

Pågåande forskingsprosjekt

  • RELEASE (avsluttast 2020)
  • Ntrans (2020-2028)

Forskargruppeleiar

bilde av Bente Johnsen Rygg

Bente Johnsen Rygg

Førsteamanuensis