Førsteamanuensis

Rune Njøs

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider med forsking, undervisning og forskingsbasert rådgivning. Interessert i næringsutvikling, innovasjon og omstilling i ein regional kontekst. PhD i økonomisk geografi frå Universitet i Bergen (2018). Tittel på avhandling: The role of multilevel dynamics and agency in regional industry renewal.

Underviser i

  • Mastergradene i 'Innovasjon og entreprenørskap' og 'Innovasjon og ledelse'
  • Emneansvar for MOØ200 og MOØ210, Innføring i innovasjonsteori: Aktører, strategier og systemer

Forskar på

  • Regional næringsutvikling
  • Omstilling
  • Innovasjon
  • Innovasjonssystem
  • Framvekst av nye næringar
  • Næringsklynger og klyngeutvikling
  • Innovasjons- og næringspolitikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar