Førsteamanuensis

Rune Njøs

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett på Insitutt for miljø- naturvitskap, HVL Sogndal. Involvert i forsking og undervisning rundt omstilling, næringsutvikling, energiteknologi, innovasjon og samfunn.

Tidlegare tilsett ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, HVL Bergen.

Underviser i
 • FE408 Bærekraftig energiomstilling
 • FE410 Teknologi, innovasjon og samfunn
 • PHDINN905 Negotiation, Production and Interpretation of Qualitative Data in Innovation Studies
 • Gjesteforelesar i ulike emner og tema på ulike nivå på HVL.

Veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Forskar på
 • Regional næringsutvikling
 • Omstilling
 • Innovasjon
 • Innovasjonssystem
 • Framvekst av nye næringar
 • Bærekraftig energiomstilling
 • Energiteknologi
 • Økonomisk geografi
Forskargrupper