Ph.d.-kandidat

Negar Safara Nosar

Underviser i

MA415 Matematikk brukeremne

FE402 Anvendte øvingar i fornybar energi, Energy systems

FE410 Technology, Innovation and Society

Forskar på

Innovation, Responsible Innovation (RI), Technological Innovation System (TIS)

Transition studies, Multilevel Perspective (MLP)

Energy systems,

Transportation Systems