Ph.d.-kandidat

Negar Safara Nosar

Arbeids- og kompetanseområde

Negar er for tiden doktorgradskandidat ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Norge. Hennes doktorgradsprosjekt er tilknyttet forskningsprosjektet Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (FME NTRANS), og hun er registrert i PhD-programmet Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG) ved HVL.

Hun har en bachelorgrad i byggteknikk og to mastergrader innen transportteknikk og klimaendringsledelse.

I sin doktorgradsforskning undersøker Negar rollen til eksterne påvirkninger i overgangsprosesser ved å studere samspillet mellom havner og de sektorielle, territoriale og teknologiske sammenhengene som påvirker dem. Spesifikt søker hun å forstå samspillet og konkurransen mellom hydrogen og andre lavkarbonløsninger innenfor disse sammenhengene, samt havnenes evne til å tilpasse seg et skreddersydd sett av verdikjeder for klimavennlige teknologier. Viktigst av alt fokuserer hun på overgangen til grønne maritime praksiser, spesielt innenfor norske små- og mellomstore havner, gjennom linsen av ansvarlig innovasjon.

Underviser i

MA415 Matematikk brukeremne

FE402 Anvendte øvingar i fornybar energi, Energy systems

FE410 Teknologi, innovasjon og samfunn

FE408 Berekraftig energiomstilling

Veiledning på bachelor og master

Forskar på

Transition studies, Innovation studies, particularly Responsible Research and Innovation (RRI), Technological Innovation System (TIS), Multilevel Perspective (MLP)

Infrasystem studies

Energy systems,

Transportation Systems