Førsteamanuensis

Dejene Assefa Hagos

Arbeids- og kompetanseområde

Dejene Assefa Hagos er førsteamanuensis i energiteknologi og energisystemer ved Institutt for miljø- og naturvitenskap. Han er ansvarlig for kurset FE407 og FE411 i fornybar energi programmet. Dejene har en BSc i maskin inginørfag fra AMU i Etiopia i 2005, MSc i termisk inginørfag fra AAU i Etiopia i 2010, og MSc i bærekraftenergi inginørfag fra KTH i Sverige i 2012. Han fikk sin doktorgrad i energisystem analyse fra NMBU i Norge i 2016. Dejene jobbet som postdoctoral forsker ved Chalmers Tekniske Høyskole (2017-2018) og som forsker ved NTNU (2019-2021). Hans hovedforsknings tema er langsiktig regional og nasjonal modellering, optimalisering og analyse av energisystemer. Han har jobbet med lavkostnad dekarbonisering av energisystemet og energiovergang i kraft-, varme- og transportsektoren i norske og danske energisystemer. I sin tid ved Chalmers Tekniske Høyskole, Sverige, har han jobbet med bruk av gass (biometan, naturgass, hydrogen og syntetisk gass) i transport i det fremtidige energisystemet i Danmark. Han jobber nå hovedsakelig med  av variabel fornybar energi integrering i det eksisterende kraftnettet.

Underviser i

FE407 Fornybar energiteknologi og ressursvurdering

FE411 Energisystemer

Forskar på

Variabel fornybar energi integrering

Transportsektor dekarbonisering

Lokal energiovergang

Eenergipolitiske instrumenter design

Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle