Konstruksjoner og materialer

Arbeidsområdet til denne forskningsgruppen handler om strukturer og materialer innen bygg- og maskinfag.

Det overordnede temaet i gruppen er vurderinger av strukturer (design), deres bestanddeler (spesifikasjon) og interaksjoner med miljøet der strukturene skal brukes.

Tema for arbeidet i gruppen er å vurdere materialegenskaper, evaluering av defekter, bruk av nye produksjonsteknikker og prosesser, maskinering og forming av materialer. Modellering og simulering er sentralt i ingeniørdesign og for forlengelse av levetid til strukturer og konstruksjoner.

Forskergruppen ønsker kolleger fra alle nivåer velkommen, både tekniske og faglige. Begrunnelsen kan være allmenn interesse, fordi du kunne tenke seg å samarbeide med andre, eller fordi du har forskningsarbeid innenfor arbeidsområdet i gruppen. Medlemmer fra flere institutt er positivt for arbeidet i gruppen.

Møtene vil vanligvis bestå av at en invitert gjest (gjerne en ekstern som interessert i å bli medlem, eller en intern) holder en presentasjon innen et emne som er relevant for arbeidsområdet til gruppen. Agendaen vil vanligvis være å presentere prosjekter innenfor gruppens rammer og diskutere innhold i mulige nye prosjekter.

Målene til forskergruppen er å: 

 • Vurdere energieffektive, lette strukturer og design som kreves for å energieffektivisere konstruksjoner og bygg, flytende anlegg og forskjellige transportmidler
 • Legge til rette for et forum der idéer og kunnskap om aktiviteter deles for å bidra til å utvikle forskningsmiljøet på fakultetet. Dette vil gi innspill og samarbeid om å skrive søknader om ekstern finansiering
 • Skape en møteplass der industrien kan henvende seg til fakultetet om bachelor-, master- og doktorgradsoppgaver for prosjekter som antas å falle innenfor fagområdet til forskningsgruppen. Gruppen ønsker også å kunne bidra til rådgivning for eksterne parter
 • Bidra til å fremme forskning for å oppfylle NOKUT-kravene ved eventuell søkning om mastergrad. På den måten kan vi vise til at undervisning i emner vil være forankret i en forskergruppe
 • Skape en ramme rettet mot formidling av faglig aktivitet innenfor forskningsgruppens aktiviteter. Dette kan være organisering og gjennomføring av workshops, seminarer og korte presentasjoner for å vise gruppens aktiviteter

Dagens medlemmer har komeptanse innen: 

 • Materialprøving og kartlegging av materialegenskaper
 • Undersøkelser angående utmatting og andre skademekanismer
 • Nye sveiseteknologier som inkluderer sammenføyning av forskjellige materialer
 • Friksjonsoverflater
 • Strukturelle forbindelser
 • Mekaninsk design og analyse
 • Bruk av elementmetode for styrkeberegning og designoptimalisering
 • Grenseelementmetoder for skademodellering
 • Nye akustiske teknikker for å detektere sprekker
 • Additiv tilvirking (3D-printing)
 • Bygningsfysikk, byggematerialer og byggemetoder
 • Konstruksjonsdesign og betongteknologi

forskningsgruppe Structures and Materials RJG.png

Forskergruppeleder

bilde av Richard John Grant

Richard John Grant

Professor