Høgskulelektor

Jan Bernt Husebø

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Bruer, Betongkonstruksjoner, Bygg- og anleggsfag, Byggstatikk, Stålkonstruksjoner, Trekonstruksjoner. Annet: Mer enn 20 års erfaring som rådgivende ingeniør i Sweco (tidl. Instanes AS, Opticonsult) med hovedvekt på prosjektering av brukonstruksjoner samt industri- og offshorekonstruksjoner.

Underviser i
  • Konstruksjonsfag

Publikasjonar