Bærekraftig by- og samfunnsutvikling

For å nå berekraftmåla må vi redusere transportbehova og finne nye energiløysingar. Vi må ta omsyn til naturmangfald og økosystem og skape smarte samfunn som er gode å leve i. Vi bidrar med teknologiutvikling, design, planlegging, konstruksjon og byggløysingar der BIM og GIS er viktige verktøy.

Under finn du informasjon om forskargruppene ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap som er knytt til temaet bærekraftig by- og samfunnsutvikling.