Bre

Gruppen arbeider bredt med forskning i breer, snø, snøskred, permafrost og glasiale landskaper. Forskningen er ofte koplet til de samfunnsmessige konsekvensene av nåværende eller tidligere klimaendringer.

Gruppens ekspertise dekker både feltmålinger og modellering. Vi benytter glasiologiske, geofysiske, meteorologiske, hydrologiske og biogeokjemiske metoder og modeller i arbeidet vårt.

Vi utfører feltarbeid regelmessig i Norge, Svalbard og Grønland. Gruppens medlemmer har også erfaring fra feltarbeid i Antarktis, Andes, Himalaya og Island. Modellene vi jobber med gir innsikt i klimatologiske, hydrologiske eller biogeokjemiske problemstillinger.

Gruppen har en sterk internasjonal profil og samarbeider med mange forskningsinstitusjoner verden over.

Forskergruppeleder