Stipendiat

Kamilla Hauknes Sjursen

Kamilla Hauknes Sjursen
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-2060

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er doktorgradsstipendiat innen datateknologi og glasiologi. I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på hvordan isbreer på Vestlandet har endret seg de siste 70 årene og hvordan breene vil utvikle seg i fremtiden med endringer i klima.

Jeg bygger en massebalanse-modell som kan bruke temperatur- og nedbørsdata, og klimaprojeksjoner for ulike utslippsscenarioer, til å simulere endringer i breens areal og volum og hvor mye smeltevann som kommer fra breen. I prosjektet tar jeg utgangspunkt i Jostedalsbreen som jeg er så heldig å ha rett i nærheten.

Resultatene fra modellen kan brukes til å vurdere konsekvensene av bresmelting på blant annet turisme, vannkraftproduksjon og jordbruk. Derfor er et sentralt mål i prosjektet mitt å bidra til å forbedre usikkerhetsestimater i glasiologiske modeller slik at de resultatene vi får ut av modellene kan brukes på en fornuftig måte.

 

Underviser i

  • PL4-303 Runoff Management

Forskar på

  • Modellering av massebalanse og bredynamikk
  • Klimaendringenes påvirkning på isbreer
  • Avrenning fra isbreer

Forskargrupper