Førsteamanuensis

Thorben Dunse

Arbeids- og kompetanseområde

Thorben Dunse er førsteamanuensis innan glasiologi og hydrologi. Han har studiebakgrunn i geofysikk og glasiologi.

Underviser i
  • PL4-303/GE487 Hydrology and Runoff Management (BSc/MSc)
  • GE477 Glaciers and Ecology (BSc)
  • GE4-304 Master Thesis in Climate Change Management
  • ME350/ME550 Science Project BSc/MSc
  • GE491 Bacheloroppgåve i geologi
Forskar på
  • Isbreenes massebalanse og bevegelse
  • Response av isbreer til klimaendringer
  • Isbreenes betydning for marine økosystemer
  • Naturfarer relatert til isbreer
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar