Førsteamanuensis

Thorben Dunse

Arbeids- og kompetanseområde

Thorben Dunse er førsteamanuensis innan glasiologi og hydrologi. Han har studiebakgrunn i geofysikk og glasiologi.

Underviser i

  • PL4-303/GE487 Environmental Hydrology and Runoff Management (BSc/MSc)
  • GE477 Glaciers and Ecology (BSc)
  • GE4-303 / GE448 Snow Science and Avalanches (BSc/MSc)
  • GE4-304 Master Thesis in Climate Change Management
  • ME350/ME550 Science Project BSc/MSc
  • GE491 Bacheloroppgåve i geologi

Forskar på

  • dynamikk og massebalanse av isbreer
  • response av isbreer til klimaendringer
  • betydning av isbreer til økosystemer

Utvalde publikasjonar