Førsteamanuensis

Mette Kusk Gillespie

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er geofysiker med spesiale i georadar-undersøkelser av snø og istykkelse på breer. Jeg har omfattende erfaring med geofysiske og glasiologiske feltstudier og har innsamlet data i Antarktis, Andesfjellene, Grønland, Svalbard og Norge. 

For tiden jobber jeg mest med norske breer. Jeg er arbeidsgruppeleder for et stort forskningsprosjekt om Jostedalsbreen (JOSTICE, www.jostice.no) og har vært ansvarlig for alle radarmålinger av snø- og istykkelsesmålinger på breen. I tillegg er jeg veileder på flere studentoppgave som omhandler studier av massebalanse, istykkelse, isdynamikk og geofare på mindre lokale breer.

Utover målinger på breer, bruker jeg også geofysiske teknikker til kartlegging av myr med det formål å estimere det total karbon innhold og forbedre vår forståelse for myrforvaltning (REPEAT, www.hvl.no/forsking/prosjekt/repeat).

Jeg underviser et bachelorkurs i anvendt geofysikk og leder ekskursjoner i fjellet og på bre for internasjonale studenter. I tillegg er jeg studieprogrammansvarlig for bachelorprogrammet i geologi og geofare og bidrar jeg til et kurs i glasiologi ved UNIS på Svalbard (AG325/AG825).

Underviser i
  • Geologi grunnkurs
  • Anvendt geofysikk
Forskar på
  • Geofysiske undersøkelser av breer med henblikk på modellering av fremtidige endringer i brevolum
  • Klimaforandringer og tilknyttede variasjoner i breer og iskapper
  • Brehydrologi, spesielt sesong-variasjoner i det glasiale dreneringssystem
  • Massebalanse på breer, og spesielt forhold som fører til etablering av blåis-områder i Antarktis
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar