Førsteamanuensis

Mette Kusk Gillespie

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er geofysiker med spesiale i georadar-undersøkelser av snø og istykkelse på breer. Jeg har omfattende erfaring med geofysiske og glasiologiske feltstudier og har innsamlet data i Antarktis, Andesfjellene, Grønland, Svalbard og Norge. 

Jeg underviser et grunnkurs i geologi og et bachelorkurs i anvendt geofysikk. I tillegg bidrar jeg til et kurs i glasiologi ved UNIS på Svalbard (AG325/AG825).

Underviser i

  • Geologi grunnkurs
  • Anvendt geofysikk

Forskar på

  • Geofysiske undersøkelser av breer med henblikk på modellering av fremtidige endringer i brevolum
  • Klimaforandringer og tilknyttede variasjoner i breer og iskapper
  • Brehydrologi, spesielt sesong-variasjoner i det glasiale dreneringssystem
  • Massebalanse på breer, og spesielt forhold som fører til etablering av blåis-områder i Antarktis

Utvalde publikasjonar