Førsteamanuensis

Kristine Flacké Haualand

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er meteorolog med bakgrunn i geofysikk, matematikk og fysikk.

For tiden er jeg med i JOSTICE-prosjektet, der jeg forsker på hvordan endringer knyttet til Jostedalsbreen påvirker fremtidig regionalt klima. Jeg bruker en modell for værforskning og -varsling som heter WRF og nedskalerer modellen til regionalt nivå for klima og breutstrekninger frem og tilbake i tid. For å validere simuleringene sammenligner jeg resultater for nåtiden med lokale værdata som for eksempel fra vår værstasjon på Nigardsbreen.

Tidligere har jeg forsket på utvikling av lavtrykk med fokus på hvordan intensiteten og strukturen til lavtrykkene blir påvirket av diabatiske prosesser som skydannelse og overflateflukser fra havet.

Underviser i

GE483 Climate Change

MGBNA201 Naturfag 1, emne 2 - Den ikkje-levande naturen 1

MGUNA201 Naturfag 1, emne 2 - Den ikkje-levande naturen 1

Forskar på

Isbre-atmosfære interaksjoner

Dynamisk meteorologi

Lavtrykksutvikling

Forskargrupper

Bre

Utvalde publikasjonar