Dykkerutdanninga

Ved dykkerutdanninga kan du ta eittårig utdanning som yrkesdykkar, eller kurs av kortare varigheit, til dømes kurs i redningsdykking.

Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er aleine i Noreg om å tilby fagskuleutdanning med formelle eksamenar for dykkarar og dykkarpersonell. 

Den eittårige yrkesdykkarutdanninga er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Erfaring frå dykking er ikkje nødvendig for å få plass på utdanninga, men det er ein fordel å ha relevant fagutdanning og/eller yrkeserfaring. 

Innan yrkesdykking kan vi òg tilby kurs av kortare varigheit (etterutdanning) og meir omfattande fagskuleutdanning med formelle eksamenar (vidareutdanning).

Studietilbod

Kontakt oss

Avdelingsleiar
Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap