Redningsdykkerkurs

Kurs

Redningsdykkerkurset gir grunnleggende opplæring som redningsdykker i form av undervisning og praktiske øvelser med selvforsynt og overflateforsynt dykkerutstyr. Du får også trening i redningsoperativ dykking, som inkluderer utrykkingsfase og søk, samt berging av forulykka, redning av store verdier og bevaring av miljø.

Bergen

Kontakt oss

Opptakskrav og søknad

Hvordan søke?

Tilbud om kurs blir gitt ved behov og kapasitet. Søknad sendes til Dykkerutdanningen på e-post.

Opptakskrav

  • Være fylt 18 år ved kursslutt.
  • Være svømmedyktig.
  • Ha gjennomført grunnskole med bestått i matematikk og norsk.
  • Ha godkjent helseerklæring for yrkesdykkere.
  • Betalingsfrist kunngjøres ved opptak.
  • Kurset er ikke godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse.
  • Avgiften inkluderer undervisningsmateriell og kompendium.
  • Eleven har selv arbeidsklær og vernesko.
  • En må ha legeattest før kursstart. Dette dekkes av eleven selv.

Redningsdykkerkurset blir gjennomført ved Dykkerutdanningen i Bergen. Kurset har som mål å sette dykkeren i stand til å utføre redningsdykking på en sikker måte til en dybde av 30 meter.

Desentralisert undervisning av hele, eller deler av kurset kan også arrangeres i samarbeid med lokalt brannvesen.

Grunnet stor pågang fra brannvesen i Norge, har det siden 2003 blitt arrangert kurs lokalt hos de respektive brannstasjonene, men det blir åpnet for at personell som ikke er knyttet spesifikt til brannvesenet kan delta på disse kursene. Interesserte kan ta kontakt med Dykkerutdanningen.

Kurset varer i 9 uker (45 skoledager) og har 10 kandidater. Er det flere søkere enn kursplasser, vil søkerne bli prioriterte etter søknadsdato.