Relevant jobb når du studerer i Førde

Tar du teknologiutdanning i Førde kan du få relevant jobb mens du studerer.

 

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sunnfjord Utvikling og Høgskulen på Vestlandet vil gjere det enklare for studentar å få seg jobb i Førde under studiet. Prosjektet studentjobb har fått med seg bedrifter som tilbyr løna relevant erfaring for studentar som går på teknologiutdanning i Førde.

Dei fleste stillingane er på 25-50 prosent slik at du kan kombinere jobb og utdanning. Lønn, arbeidstid og oppgåver vert avtalt direkte med arbeidsgjevar.

Studentjobb gjer at du kan bygge CV-en frå første dag. Studentjobbane følgjer studieåret, og er tilrettelagt med tanke på eksamen og obligatorisk undervisning.

Studentjobb gjeld for desse studia:

Slik fungerer det:

Når du takkar ja til studieplassen, kan du melde interesse for ein jobb gjennom nettsida studentpraksis.no. Du vil deretter bli kontakta av ei eller fleire bedrifter.

Les meir om studentjobb

Har du spørsmål om studentjobb?

bilde av Hans Jakob Reite

Hans Jakob Reite

Seniorrådgivar