Teknologisamarbeid i Førde

På campus Førde får du tilgang til nokre av verdas mest avanserte robotar til undervisning og forsking, og eit internasjonalt anerkjent forskingsmiljø som jobbar tett saman med næringslivet om studentoppgåver og relevante jobbar. Det er ei åpen dør mellom studentar og entusiastiske fagtilsette, eit godt studiemiljø mellom ingeniør- og sjukepleiestudentar, og lett å få jobb etter studia.

Studentjobb - få relevant jobb mens du studerer

Tar du teknologiutdanning i Førde kan du få relevant jobb mens du studerer. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sunnfjord Utvikling og Høgskulen på Vestlandet har gjennom Studentjobb fått med seg bedrifter som tilbyr løna relevant erfaring for studentar som går på teknologiutdanning i Førde.

Dei fleste stillingane er på 25-50 prosent slik at dei ikkje er til hinder for studieprogresjonen. Løn, arbeidstid og -oppgåver vert avtalt direkte med arbeidsgjevar. Studentjobb-programmet gjer at du kan både spe på inntektene og bygge på CV-en frå første dag som student i Førde. Studentjobbane følgjer studieåret, og er tilrettelagt med tanke på eksamen og obligatorisk undervisning.

Gjeld desse studiene:

  • Automatisering m/robotikk
  • Elkraftteknikk
  • Byggingeniør
  • Informasjonsteknologi

Slik fungerer det:

Når du takkar ja til studieplassen, får du tilbod om jobbintervju i dei bedriftene du ønskjer og som er relevante for dine studier. Du kan stille på eit eller fleire intervju, og ein kan sjølvsagt også takke nei. Jobbintervjuet vil bli i løpet av første månad av studiet. Studentjobbane blir kun tilbode til studentar ved teknologiutdanningane i Førde, men om du får (eller tar) jobben du ønskjer, blir opp til deg og arbeidsgjevar.

Campus Verftet

Campus Vertftet er eit nytt teknologisamarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Fagskulen i Sogn og Fjordane. Her får studentane tilgang til topp moderne labbar innanfor robotikk, automasjon og elkraft. Studentane kjem tett på næringslivet og kan jobbe med oppgåver i nært samarbeid med framtidige arbeidsgjevarar.

Campus Verftet ligg på det gamle verftsområdet i Førde og skal vere ein regional arena for innovasjon og nyskaping. Det skal leggast til rette for innovasjon, både gjennom fysisk miljø og teoretisk kompetanse. Her håpar ein å kunne utvikle nye løysingar innan robotikk, automasjon, elkraft, bygg og helseteknologi.