Bærekraftig energiteknologi | sivilingeniør

Master

Med en sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi kan du jobbe med å utvikle grønn skipsfart, havvind, eller solenergi.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i ingeniørfag, eller tilsvarande utdanning som følger forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, med følgende krav til fordypning:

   • 25 stp i matematikk
   • 5 stp i statistikk
   • 10 stp i fysikk, der 5 stp skal vere i termodynamikk/teknisk varmelære og 5 stp skal vere i fluidmekanikk
  • Karaktersnitt på minst C

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • 34,29

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere bærekraftig energiteknologi?

  En grunnleggende omstilling fra fossile til fornybare energikilder er en av de store utfordringene for verdenssamfunnet. Behovet for å utvikle fornybar og bærekraftig energiteknologi er stort, og energisektoren trenger kompetanse for å skape nye løsninger. En sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi vil gi deg mange karrieremuligheter der du kan bidra til det grønne skiftet.  

  Kunnskap om bærekraft og samspill mellom teknologi, samfunn, klima og miljø står sentralt i studiet. Du får forståelse for og evne til å vurdere valg av ulike energikilder, teknologier, materialer og konverteringsprosesser, og hvilke konsekvenser valgene medfører.

  Under studiet jobber du med problemstillinger som: 

  • Hvordan kan jeg analysere, evaluere og optimalisere en komponent, en prosess eller en hel applikasjon med tanke på bærekraft, effektivitet og økonomi?
  • Hvilke metoder og verktøy finnes, både teoretisk og eksperimentell, og hva vil være det beste valget for mitt prosjekt?
  • Hva er og hvordan virker de mest relevante teknologiene for konvertering og lagring av energi?
  • Hvilke konsekvenser for miljø og klima, drift, kostnader eller effektivitet er knyttet til design, konstruksjon og valg av materiale?
  • Hva er lav- og nullkarbon energibærere og hvordan kan disse fremstilles
  • Hvordan kan skipsfarten bli mer miljø- og klimavennlig?
  • Hva er havenergi og hvilke hensyn må jeg ta i forbindelse med marine installasjoner?

  Bærekraft går som en rød tråd gjennom alle emner fra dag én til studiet avsluttes med masteroppgaven. Den kan du enten skrive for en bedrift, eller du kan bidra til energirelatert forskning ved HVL.

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisninga varierer mellom forelesninger, øvinger i beregning på lab eller med programvare, veiledning, gruppearbeid og prosjektoppgaver, i tillegg til selvstudium.

  Det er lagt stor vekt på læringsformer som stimulerer studentaktiv læring og engasjement på et høyt pedagogisk nivå, for eksempel gjennom problembasert læring. Gruppearbeid i flere av emnene bidrar dessuten til det sosiale miljøet blant studentene.

  Som masterstudent kan du benytte deg av et bredt spekter av fasiliteter og labratorium: 

  • Hydrodynamikklab
  • Solarlab
  • MarinLab
  • Kjemi- og materiallab
  • Termiske maskinene og datalaboratorier med simulasjonsverktøy (bl.a. Ansys Fluent, Aspen HYSYS, og DNV Sesam).
  • Tilgang til 3D-scanner og 3D-printer for konstruksjon og bygging av modeller
  • Maskinverksted til materialtesting og behandling

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

  Hvor kan du reise?