Forkurs | nett- og samlingsbasert

Forkurs

Dette er eit nett- og samlingsbasert forkurs for deg som har yrkesfag, men manglar generell studiekompetanse.

Kva er forkurs?

Forkurset er perfekt for deg som har ein yrkesfagleg utdanning og ønskjer å bli ingeniør eller ta ei maritim utdanning. Med dette kurset kan du søke på alle ingeniørutdanningar i Noreg. 

Samlingane og eksamen går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk 
  • Fysikk 
  • Norsk 
  • Engelsk 
  • Teknologi og samfunn 

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta forkurset. 

Om du ikkje ønskjer å ta forkurset på nett, kan du ta forkurset fysisk i Bergen.

Har du generell studiekompetanse?

Da er det realfagskurset som passar for deg. Her tar du berre matten og fysikken du treng.

 

Studiestart 2023

Studiestart 2023 er måndag 28. august kl. 09.00
Oppmøterom:

  • Førde: Hornelen
  • Bergen: M207
  • Haugesund: Auditorium D

Samlingsdatoar

Samlingane vil vere mandag til onsdag i følgende veker: 

2023: Veke 35, 39, 44, 49
2024: Veke 4, 8, 12, 17

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. For realfaga matematikk og fysikk, legg vi opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar.

I samband med laboratoriumsundervisning vil ei av samlingane bli obligatorisk. Du møter då på studiestaden du har fått opptak til (Bergen, Førde eller Haugesund).

I faga norsk, engelsk, teknologi og samfunn tilbyr vi nettundervisning. Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av nettundervisninga i desse faga, på vegne av Høgskulen på Vestlandet.

For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

Pensumbøker for studieåret 2023/2024

Matematikk REAL112

Sinus Grunnbok,
av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753023

Sinus Oppgavesamling,
av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753030

Fysikk REAL111 (Realfagskurs/Forkurs)

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741945

Rom Stoff Tid Studiebok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741969

Gyldendals tabeller og formler i fysikk, av Haugan og Aamot
Gyldendal, 2022 ISBN 9788205565302

Anbefalt kalkulator

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Norsk FOR020 (Forkurs)

Norsk for ingeniører, av Talmo, Stifoss-Hanssen og Ulstein
ISBN-nummer: 9788215063171

Engelsk FOR021 (Forkurs)

Digital engelskbok, som kan kjøpes her.

Teknologi og samfunn FOR022 (Forkurs)

Teknologi og samfunn, Forkurs, av Myklebust og Talmo, ISBN: 9788215065465

Kva er forskjellen på forkurs og realfagskurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. 

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale 750 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.