Forkurs | Bergen

Forkurs

Har du yrkesfagleg utdanning, og lyst til å bli ingeniør eller ta ei maritim utdanning? Då er forkurset noko for deg!

Kva er forkurs?

Dette kurset er for deg som har yrkesfagleg utdanning, men som manglar generell studiekompetanse. Forkurset er eit eittårig kurs som gir deg moglegheita til å søke opptak til ei ingeniørutdanning eller integrert masterstudium i teknologiske fag. Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta forkurset.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

Forkurset er i Bergen. Du kan også ta nett- og samlingsbasert forkurs. 

Har du generell studiekompetanse?

Da er det realfagskurset som passar for deg. Her tar du berre matten og fysikken du treng.

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedagane. I løpet av året vil det kunne bli ei helg med lab-forsøk i fysikk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av forkurset til ingeniørutdanning, på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Metis sine lokale ligg i Lars-Hilles gate 15/17. Sjå nettsida til Metis

Kva er forskjellen på forkurs og realfagskurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. 

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar realfaga, altså matematikk og fysikk. 

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale 750 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Sjølv om forkurset blir gjennomført av Metis, betaler du berre semesteravgiften. Det er ingen ekstra studieavgift.