Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid

Forkurs

Vil du bli ingeniør men manglar fordjupning i matematikk og fysikk? Då er realfagskurset noko for deg. Kurset består av nettundervisning og samlingar, og lar seg kombinere med jobb.

Bergen, Førde, Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Bergen: 47,3
   Førde: alle
   Haugesund: alle

  Om å søke opptak til HVL

  Kva er realfagskurs?

  Realfagskurset er eit deltidsstudium i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanningar. Kurset går over eit heilt år og startar opp på hausten. 

  Kurset er nett- og samlingsbasert, og kan difor kombinerast med jobb. Samlingane og eksamen går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

  For å lukkast i kurset krevst det sterk motivasjon og ein høg arbeidsinnsats gjennom heile semesteret.

  Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

  Du kan også ta halvårig realfagskurs i vårsemesteret i Bergen. Dette kurset går på heiltid. 

  Har du fagbrev?

  Har du yrkesfag eller fag/sveinebrev, men manglar generell studiekompetanse, må du søke forkurs:

  Korleis er undervisninga?

  Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. Dette inkluderer forelesningar, laboratoriearbeid, rekneøvingar og sjølvstudium. Dei to faga som inngår i kurset er matematikk og fysikk. Pensum omfattar det vesentlege av fysikk 1, matematikk R1 og R2. 

  Vi legg opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar. I samband med laboratoriumsundervisning vil ei av samlingane i vårsemesteret vere obligatorisk.

  Du møter på studiestaden du har fått opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.  

  For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

  Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

  På Høgskulen på Vestlandet blir du ein integrert del av eit levande og engasjert studentmiljø der aktiv deltaking og fellesskap står i sentrum.

  Pensumbøker for studieåret 2024/2025

  Matematikk REAL112

  Sinus Grunnbok,
  av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753023

  Sinus Oppgavesamling,
  av Oldervoll Tore Svorstøl Otto Jacobsen Robin Bjørnetun
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202753030

  Fysikk REAL111 (Realfagskurs/Forkurs)

  Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741945

  Rom Stoff Tid Studiebok, av Grimenes, Jerstad og Sletbak
  Cappelen Damm 2022, ISBN 9788202741969

  Gyldendals tabeller og formler i fysikk, av Haugan og Aamot
  Gyldendal, 2022 ISBN 9788205565302

  Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

  Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

  Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar fordjupning i matematikk og fysikk.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.