Studenter som flyr drone

Hva er en ingeniør?

Kunne du tenke deg å jobbe med å utvikle ny teknologi? Samfunnet trenger folk som kan skape nye løsninger for en grønnere og bedre fremtid. Dette kan nettopp du bidra til som ingeniør!

Hva gjør en ingeniør?

En ingeniør jobber med å designe, utvikle, drifte og vedlikeholde teknologi for å løse tekniske utfordringer. Du kan jobbe med å utvikle nye løsninger som forhindrer brann, gir oss renere energi eller smartere datateknologi. Ingeniøren finner du i mange ulike bransjer og roller i arbeidslivet.

Utdanningen består i hovedsak av tekniske fag, realfag og noe samfunnsfag. I tillegg til de obligatoriske fagene, kan du velge mellom ulike valgfrie emner. 

Få innblikk i studiehverdagen

Følg oss på Instagram for å se flere stories fra studenter! 

Hvilke jobbmuligheter har en ingeniør?

Som ingeniør har du et stort spekter av jobbmuligheter. En ingeniørutdanning gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løsninger. Du kan blant annet jobbe som prosjektleder og rådgivende ingeniør. Du kan både bli ansatt i industri og i offentlige etater, men kan også styre din egen bedrift. Ofte vil du samarbeide med fagfolk fra mange ulike fagfelt i større prosjekt, men du må også ha evne til å arbeide selvstendig.

Dagens arbeidsmarked skriker etter ingeniører. NHO sin årlige undersøkelse, Kompetansebarometeret, viser at så mye som 1 av 2 bedrifter mangler ingeniører. Det er størst mangel innen elektro, bygg, maskin og data. Tekna sin studentundersøkelse viser også at nesten 8 av 10 ingeniørstudenter har fått jobb før de er ferdige. 

På studiesiden til hver enkelt ingeniørutdanning kan du lese mer om hva du kan jobbe med og mulige arbeidsplasser.

Psst. visste du at på HVL kan du til og med få deg relevant jobb mens du studerer? Alle ingeniørstudenter i Haugesund og Førde kan få tilbud om studentjobb. 

Maria utdanner seg til maskiningeniør i Haugesund. Framtidsdrømmen er å jobbe med prosesser og produksjon i industrien, slik at den kan bli mer bærekraftig.

Ved HVL har du stor valgfrihet. Etter en bachelor kan du går rett ut i jobb, eller du kan du velge å gå videre på en master. Dersom du ønsker å jobbe med innovasjon i bedrifter og fornying av næringsliv kan du ta master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Du kan også gå videre på en master i programutvikling, brannsikkerhet, eller areal og eiendom.

Hva er en sivilingeniør?

Sivilingeniør er en beskyttet tittel og vil si at du har en master i teknologi. Det tar derfor fem år å bli sivilingeniør. Ved HVL kan du først ta en bachelor i ingeniørfag og så bygge på med en master for å bli sivilingeniør. 

For høsten 2023 har HVL to nye utdanninger hvor du kan få tittelen sivilingeniør: 

Hvor mye tjener en ingeniør eller sivilingeniør?

Hvor mye man tjener som ingeniør vil være forskjellig avhengig av hvor man jobber og hvilken spesialisering man har. Generelt sett kan man likevel si at ingeniøryrket er godt betalt. Som sivilingeniør er som regel lønnen høyere, siden man da har en lengre utdanning. 

Ingeniører sin lønn ligger i gjennomsnitt mellom 727 000-970 000, i følge SSB. Som sivilingeniør er lønnen i gjennomsnitt rundt 813 000-1 057 000.

Se mer om lønn på utdanning.no.

Hvorfor velge en ingeniørutdanning?

Om du liker naturvitenskaplige og teknologiske fag, og liker å lære gjennom praktiske øvelser, passer ingeniørstudiet for deg. Ved HVL har vi mange moderne laboratorium og simulatorer. Det betyr at du kan teste det du lærer på studiet i praksis!

Verftet i Førde

Som ingeniørstudent ved HVL får du tilgang til kule labber og simulatorer enten du velger Førde, Haugesund eller Bergen.

I studiet får du grunnleggende ingeniørkompetanse som er felles for de ulike ingeniørutdanningene. Slik kan du tilpasse deg nye arbeidsoppgaver og du kan jobbe i mange ulike bransjer.

Du kan også velge praksis i en lokal bedrift! Du vil da delta aktivt i bedriften sine daglige arbeidsoppgaver, noe som vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet.

Den avsluttende bacheloroppgaven blir vanligvis utført i små grupper. Oppgaven er ofte i samarbeid med næringslivet, hvor du får en konkret ingeniørfaglig arbeidsoppgave som skal løses.

Hvordan bli ingeniør?

For å bli ingeniør starter du med å ta en bachelor. (Du kan se alle spesialiseringene vi har under.) Så kan du ta en master hvis du vil bli sivilingeniør. 

Ingeniørutdanningene har spesielle krav for å kunne starte på studiet. Du må ha generell studiekompetanse og så må du ha R1+R2 matte og fysikk 1. Hvis du mangler noe av dette, frykt ikke! Vi har blant annet forkurs og Y-vei som du kan søke på.

Les mer om alle måtene du kan bli ingeniør om du ikke dekker kravene. 

Ved HVL kan du ta disse ingeniørutdanningene: