Byggingeniør

Bachelor

Byggingeniøren planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur.

Bergen eller Førde

Korleis bli byggingeniør?

Du kan studere bachelor i byggingeniør enten i Bergen eller i Førde

I Førde lærer du om prosjekt- og byggeleiing i studiet. Viss du har yrkesfagleg utdanning med fagbrev kan du søke gjennom y-vegen. 

I Bergen vel du ei av tre studieretningar det andre året:

  • konstruksjonsteknikk
  • miljø, plan og infrastruktur 
  • prosjekt- og byggeleiing

Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

Les meir om vegane inn til denne ingeniørutdanninga, ved å ta forkurs, realfagskurs, y-vegen eller tresemesterordning.