To arbeidstakere på en byggeplass snakker sammen.

Byggingeniør

Bachelor

Byggingeniøren planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur.

Bergen eller Førde

Korleis bli byggingeniør?

Du kan studere bachelor i byggingeniør i Bergen 

 

I Førde er studiet i byggingeniør avlyst for hausten 2024.

 

Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

Les meir om vegane inn til denne ingeniørutdanninga, ved å ta forkurs, realfagskurs, y-vegen eller tresemesterordning.