To arbeidstakere på en byggeplass.

Byggingeniør | Førde

Bachelor

Byggingeniørar planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. Ein byggingeniør jobbar også med å sikre berekraftige og grøne løysingar i framtidas bygg.

Førde

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203675

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

  Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

  Les meir om våre forkurs her.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor bli byggingeniør?

  Vil du bidra til å skape nye tekniske løysingar og utforme omgjevnadane i samarbeid med andre? Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

  På studiet i byggingeniør lærer du å:

  • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
  • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
  • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

  Byggingeniør-utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

  I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ulike studieretningar.

  HVL tilbyr byggingeniørutdanning i både Bergen og Førde.

  Dekker du ikkje opptakskravet?

  Viss du har fagbrev, kan du ta den yrkesfaglege vegen (eller y-vegen). Her går du eit tilpassa løp og startar med mattekurs i juni. Les meir om y-vegen. 

  Viss du har generell studiekompetanse, men manglar matte og fysikk så kan du ta tresemesterordninga (TRES). Du tar matte på sommaren, og fysikk på hausten medan du startar på ingeniørutdanninga. Les meir om TRES. 

  Både y-vegen og TRES tar du på tre år, så du mistar ikkje noko tid!

  Studentjobb i Førde

  Gjennom prosjektet studentjobb kan du skaffe deg relevant deltidsjobb mens du studerar. 

  Korleis er undervisninga?

  Arbeidsformene varierear mellom forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

  Ein del av emna har nettundervisning saman med studentane på byggingeniørstudiet i Bergen.

  Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små gruppe. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet i førderegionen. 

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Praksis for byggingeniør

  Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

  Kor kan du reise?

  Andre utdanningar du kanskje vil like

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i byggingeniør kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.