Landmålingsstudent med måleinstrument. Foto: Maurizio Pavez / HVL

Landmåling og eiendomsdesign

Bachelor

En landmåler jobber blant annet med oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettsspørsmål. Landmåling omfatter også måling av store konstruksjoner, som broer, veier og bygg. 

Bergen

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203753

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor studere landmåling og eiendomsdesign?

Har du noen gang lurt på hvordan en tunnel kan møtes på midten selv om man graver fra hver side? Eller hvordan en plattform i Nordsjøen får den nøyaktige posisjonen sin langt ute på havet?

Studerer du landmåling og eiendomsdesign lærer du blant annet om:

  • moderne landmålingsmetoder og landmålingsteknologi 
  • bruken av lovverk i eiendomsfaget 
  • plassering og innmåling av bygg on- og offshore  

Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i arbeidet til en landmåler. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr er verktøy som du vil lære å beherske under studiet. Utdanningen inneholder både tekniske og juridiske fag.

Det skal godt gjerast å finne ei utdanning som opnar for jobbmoglegheiter i så mange sektorar som landmåling og eigedomsdesign, meiner Eskil Sørensen.

Møt Eskil

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen dekker hele prosessen fra planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre. Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring. Vi har feltkurs i landmåling og besøker i tillegg domstolene.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i løpet av studietiden. 

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Ved fullført bachelor i landmåling og eiendomsdesign kan du søke på flere masterutdanninger ved HVL: 

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanninger du kanskje vil like