Eiendomsmegling

Bachelor

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. I Sogndal får du tett oppfølging som én av 25 studenter, og direkte kontakt med bransjen gjennom studieturer og bedriftsbesøk.

Hvorfor studere eiendomsmegling?

Du får både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en solid økonomisk-administrativ utdanning som åpner opp for mange muligheter i arbeidslivet. Gjennom studiet vil du tilegne deg bred kunnskap innen praktisk eiendomsmegling, matematikk, jus, samfunnsøkonomi, etikk og markedsføring.

Du kan studere eiendomsmegling ved campus Sogndal.

I studiet vil du lære om:

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Som én av 25 studenter får du tett oppfølging og blir godt kjent med medstudenter. Gjennom gjesteforelesere, bedriftsbesøk og studieturer til Bergen og Oslo får du direkte kontakt med arbeidslivet. 

Praksis

Du får muligheten til et tre ukers praksisopphold i Norge eller utlandet i 6. semester. Du må selv finne og avtale aktuell praksisplass.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i eiendomsmegling kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.