Eiendomsmegling

Bachelor

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å møte nye mennesker, klare å skape tillit og være en god selger.

Du lærer om:

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiet gir deg både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en økonomisk-administrativ utdanning. Du har emner som etikk, matematikk, jus, praktisk eiendomsmegling, samfunnsøkonomi og markedsføring.

Les mer om eiendomsmegleryrket på utdanning.no

Hvordan er undervisningen?

Vi har forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Gjennom gjesteforelesere og ekskursjoner får du direkte kontakt med bransjen.

Forkurs i matematikk

I veke 32 (8.–12. august) vert det skipa til eit forkurs i matematikk. Me vil på det sterkaste be om at studentar som berre har praktisk matematikk (P-matte) frå vidaregåande deltek på forkurset. Det ordinære kurset (BØA111 Matematikk for økonomar) krev gode førehandskunnskapar i matematikk og byggjer på kunnskapar svarande til S1+S2 frå vidaregåande skule eller tilsvarande. Studentar med dårlege førehandskunnskapar i matematikk, må difor gjera ein ekstra stor arbeidsinnsats i det ordinære matematikkurset.

Studentar som har S- eller R-matte, men likevel kjenner at dei har gløymt mykje av tidlegare kunnskapar i matematikk bør og delta på forkurset. Studentar som nyleg har hatt S- eller R-matte, eller matematikk frå høgskule/universitet, treng derimot ikkje å delta.

Tidspunkt: Frå og med måndag 8.august, til og med fredag 12.august. Alle dagar kl.10.15–15.00.
Stad: Auditorium Sognefjorden (F300).

Påmelding: Det er inga bindande påmelding til forkurset, men me ynskjer at du sender ein e-post til Torbjørn Årethun med overskrift «Forkurs i matematikk». Då får me eit oversyn over kor mange som ynskjer å delta på forkurset.

Praksis

Du kan ha et fire ukers praksisopphold i Norge eller i utlandet 6. semester. Du må selv finne og avtale aktuell praksisplass.