Overlevering av nøkler til bolig

Eiendomsmegling

Bachelor

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. I Sogndal får du tett oppfølging av lærerne og direkte kontakt med bransjen gjennom studieturer og bedriftsbesøk.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere eiendomsmegling?

  Du får både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en solid økonomisk-administrativ utdanning som åpner opp for mange muligheter i arbeidslivet. Gjennom studiet vil du tilegne deg bred kunnskap innen praktisk eiendomsmegling, matematikk, jus, samfunnsøkonomi, etikk og markedsføring.

  Du kan studere eiendomsmegling ved campus Sogndal.

  I studiet vil du lære om:

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Du får tett oppfølging av lærerne og blir godt kjent med medstudenter. Gjennom gjesteforelesere, bedriftsbesøk og studieturer til Bergen eller Oslo får du direkte kontakt med arbeidslivet mens du studerer.

  I 4. semester kan du velge å studere i utlandet eller ta valgfag i Sogndal.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Praksis

  I 4. semester har du mulighet til å ha 3-ukers praksis hvis du tar valgemnet «internship». 

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Forkurs i matematikk

  Studiet krever gode forkunnskaper i matematikk. Vi anbefaler derfor studenter med praktisk matematikk (P-matte) fra videregående skole til å delta på forberedende kurs 7.-11. august. Studenter med S- eller R-matte som ønsker å friske opp sine kunnskaper, rådes også til å delta.

  Matematikk forkurs høsten 2023

  Tidspunkt: 7. august - 11. august, kl 10.15-15.00 hver dag.

  Sted: Auditorium Sognefjorden (F300) i Fossbygget. 

  Ingen påmelding er nødvendig, bare møt opp med penn og papir. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Thorbjøn Årethun på torbjorn.arethun@hvl.no.

  Videre studier etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i eiendomsmegling kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanninger du kanskje vil like