Bøker om det norske lovverk og rett, samfunn og demokrati.

Økonomi og jus

Bachelor

Med bachelor i økonomi og jus får du ei brei og yrkesretta utdanning som kan brukast innanfor arbeidsfelta forvaltning, sakshandsaming, rådgiving, leiing og økonomisk styring. Du får ein etterspurd og unik kompetanse innan økonomi og jus.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203526

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere økonomi og jus?

  Studiet er sett saman av emne frå dei viktigaste økonomiske og administrative fagområda, i tillegg til grunnleggande juridiske emne. Du kan studere bachelor i økonomi og jus ved campus Sogndal.

  Du lærer om:

  • korleis du tolkar og brukar lovreglar inn i konkrete problemstillingar på rettsområde som kontraktsrett, erstatningsrett og tings- og immaterialrett
  • bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og marknadsføring
  • leiing og strategi

  Første studieåret tilsvarar årseining i jus. Med fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

  Dei to neste studieåra er sett saman av emne som dekkjer minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon.

  Korleis er undervisninga?

  Læringsaktivitetane er varierte og det inngår forelesingar, seminar, gruppearbeid, øvingsoppgåver og munnlege presentasjonar. Teori vert kopla til praksis gjennom arbeid med relevante problemstillingar.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Bachelor i økonomi og jus dekkjer dei nasjonale krav til bachelor i økonomi og administrasjon. Du kan derfor søke på masterutdanningar innan økonomi og administrasjonsfag, også masterutdanningar som gjev sidetittelen siviløkonom.

  Etter fullført bachelor i økonomi og jus kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanningar du kanskje vil like