Økonomi og administrasjon

Bachelor

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon frå HVL får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon.

Etter fullført utdanning kan du bygge på med ein mastergrad ved ulike høgskular og universitet i Noreg og i utlandet.

Ei utdanning med mange moglegheiter

Maren Ullestad (21) frå Stavanger valde å studere økonomi og administrasjon fordi utdanninga gjev eit stort spekter av jobbmoglegheiter når ein er ferdig.