To kvinnnelege studentar med pc.

Økonomi og administrasjon

Bachelor

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon frå HVL får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Kva er økonomi og administrasjon?

Økonomi og administrasjon er ei brei utdanning kor du får lære om mange viktige fagområde, i tillegg til økonomi:

  • Statistikk
  • Leiing
  • Strategi
  • Maknadsføring
  • Organisasjonar

Studiet passar godt for deg som ønsker å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon.

Kva kan ein bli med økonomi og administrasjon?

Alle bedrifter og organisasjonar har behov for folk med kunnskap om økonomi og administrasjon. Du vil bli høgt verdsett i arbeidslivet og attraktiv på arbeidsmarknaden. 

Du kan bli siviløkonom viss du tek ein master innan økonomi og administrasjon. Ved HVL kan du ta Master of Science in Business

Maren Ullestad (21) frå Stavanger valde å studere økonomi og administrasjon fordi utdanninga gjev eit stort spekter av jobbmoglegheiter når ein er ferdig.