Økonomi og administrasjon | Sogndal

Bachelor

Med bachelor i økonomi og administrasjon får du ei brei og yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Utdanninga passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon.

Du lærer:

  • å utarbeide og analysere rekneskap
  • korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast
  • om finansiering av verksemder, vurdere nye investeringar og kunne analysere inntekter og kostnader
  • å gjennomføre strategiske analyser

Du har emne som bedriftsøkonomi, leiing og strategi, matematikk, marknadsføring, samfunnsøkonomi, forretningsjus, etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, seminar, gruppeøvingar og organiserte kollokviegrupper med rettleiing. Vi koblar teori og praksis gjennom arbeid med relevante problemstillingar.

Forkurs i matematikk

Det vert arrangert forkurs i matematikk i veke 32 (9.–13. august) for 1. klasse. Har du berre P-matte frå vidaregåande skule, er du sterkt oppmoda om å delta. Er du usikre på eigne matematikkkunnskapar og har behov for oppfrisking av kunnskapar, bør du og delta på forkurset. Du vil få meir informasjon om forkurset i opptaksbrevet.

Vil du studere meir?

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing eller master of science in business) eller ved andre utdanningsinstitusjonar i Noreg og i utlandet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. studieår, 4. semester.

Kor kan du reise?

Australia | Queensland University of Technology

Australia | Victoria University

Australia | University of the Sunshine Coast

Australia | James Cook University

Australia | Griffith University

Belgia | Higher Education Institution of the Province of Liege

Belgia | EPHEC University College

Belgia | Artevelde University of Applied Sciences

Brasil | University of the Valley of Itajaí

Canada | Royal Roads University

Canada | Trent University

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences

Finland | Satakunta University of Applied Sciences

Frankrike | IDRAC International School of Management

Italia | University of Padua

Japan | Kansai University

Latvia | ISMA University of Applied Sciences

Litauen | Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

New Zealand | The University of Waikato

Polen | Academy of Business in Dąbrowa Górnicza

Polen | Higher School of Banking, Gdansk

Polen | Jan Kochanowski University in Kielce

Slovenia | University of Primorska

Spania | University of Huelva

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde

Storbritannia og Nord-Irland | University of Manchester

Sør-Korea | Myongji University

Tyskland | Ingolstadt University of Applied Sciences

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer

Tyskland | Mainz University of Applied Sciences

Ukraina | Petro Mohyla Black Sea National University

USA | Pacific Lutheran University

USA | State University of New York-College at Old Westbury

USA | Augustana University

USA | San Diego State University

USA | California State University Monterey Bay

USA | Western Washington University

USA | Indiana University of Pennsylvania

USA | University of California, Berkeley

USA | University of New Haven

USA | Augsburg University