Økonomi og administrasjon | Bergen

Bachelor

Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg mange spennande jobbmoglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Kvifor studere økonomi og administrasjon?

Økonomi er viktig både for kvar enkelt og for samfunnet. Økonomi og administrasjon handlar om mykje meir enn berre tal. I tillegg til typiske økonomifag, har du fag som marknadsføring, leiing, strategi og samfunnsansvar. 

Ved å ta ein bachelor i økonomi og administrasjon kan du bidra til verdiskaping for verksemder og samfunn.

Det er fem viktige fagområde i utdanninga:

  • bedriftsøkonomisk analyse
  • administrative fag
  • samfunnsøkonomiske fag
  • metodefag
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

Dette studiet går i Bergen, men du kan også studere økonomi og administrasjon i Haugesund eller Sogndal. Du kan også  ta studiet på deltid i Haugesund.

Korleis er undervisninga?

Studiet er basert på forelesingar, rettleiing, sjølvstudium og gruppearbeid. Vi har også bedriftsbesøk og gjesteforelesingar.

Du skriv ei gruppebasert bacheloroppgåve om eit tema du interesserer deg for. 

Korleis bli siviløkonom?

Siviløkonom er ein beskytta tittel, og gjer deg svært ettertrakta på arbeidsmarknaden. For å få tittelen må du ta bachelor og master i økonomi og administrasjon, altså fem år med utdanning. Tar du denne bacheloren kan du søke deg vidare på Master of Science in Business ved HVL for å bli siviløkonom.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon kan du søke deg inn på følgjande masterutdanningar ved HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for eit utvekslingsopphald i 4. semester. (Det kan bli endringar i lista.)

Kor kan du reise?

Australia | Queensland University of Technology (QUT)

Australia | Victoria University

Australia | University of the Sunshine Coast (USC)

Australia | James Cook University

Australia | Griffith University

Belgia | Higher Education Institution of the Province of Liege

Belgia | EPHEC University College

Belgia | Artevelde University of Applied Sciences

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg

Belgia | University College Ghent (HoGent)

Brasil | University og the Valley of Itajai (UNIVALI)

Canada | Trent University

Canada | Royal Roads University

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS)

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK)

Frankrike | IDRAC International School of Management

Italia | University of Padova (UniPd)

Japan | Kansai University

Japan | Kanagawa University

Latvia | ISMA University

Litauen | Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

Polen | WSB University in Gdansk

Polen | WSB University

Romania | Ovidius University of Constanța (OUC)

Slovenia | The University of Primorska

Spania | University of Huelva

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde - Business School

Storbritannia og Nord-Irland | University of Manchester

Sveits | Geneva School of Business Administration (HEG)

Sør-Korea | Myongji University, Seoul

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer

Tyskland | Ingolstadt University of Applied Sciences (THI)

Tyskland | Mainz University of Applied Sciences

Tyskland | BSP Business & Law School

USA | Pacific Lutheran University

USA | Indiana University of Pennsylvania (IUP)

USA | Augsburg University

USA | Augustana University

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB)

USA | University of California, Berkeley