Administrasjon og ledelse | årsstudium

Årsstudium

Ønsker du formell kompetanse i ledelse? Årsstudium i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap som kreves av ledere i dagens arbeidsliv. 

Hvorfor studere administrasjon og ledelse?

Å utøve en lederrolle er spennende, utfordrende og stiller stadig nye krav til kunnskap og ferdigheter. Årsstudiet gir deg de rette forutsetningene til å løse ulike lederoppgaver i arbeidslivet: Du vil lære deg nyttige ledelsesverktøy som vil gjøre deg bedre til å lede, og tilegne deg grunnleggende kompetanse for å fungere godt i lederrollen. 

Du kan studere årsstudium i administrasjon og ledelse ved campus Haugesund.

Studiet passer for deg som:

 • jobber som leder i dag, og ønsker å formalisere din kompetanse for å fungere enda bedre i rollen som leder
 • har utdannelse som sykepleier, ingeniør, lege, jurist eller tilsvarende, og ønsker å bevege deg over i ledende stillinger
 • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden
 • ønsker å ta en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og vil benytte årsstudium i administrasjon og ledelse for å få de første 60 studiepoeng av en bachelorgrad.

I studiet lærer du om:

 • Prosjektledelse og styring
 • Digitalisering og omstilling
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføring
 • Organisasjonspsykologi og ledelse
 • Corporate Strategy
 • Human Resource Management

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesinger, diskusjoner og seminarer på campus Haugesund. Du arbeider med oppgaver både individuelt og i grupper.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Videre studier etter fullført utdanning

Ønsker du å ta bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL, vil dette årsstudiet kunne inngå som 60 av 180 studiepoeng. Etter bachelor har du mulighet til å studere videre for å bli siviløkonom ved HVL.

Andre utdanninger du kanskje vil like