Studierettleiing for økonomi og samfunnsvitskap

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på campus

Campus Bergen

Vi er her for deg! Du finn oss på veiledningsrom M118 i K2.

Book samtale med studierettleiar her

 

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post. Du får raskt svar ved å send ein e-post til FTMS-studie@hvl.no .

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet 

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Haugesund

Ta gjerne kontakt på e-post om om du vil booke samtale eller har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb.

Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post. Du får raskt svar ved å send ein e-post til FTMS-studie@hvl.no .

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Campus Sogndal

I Sogndal finn du studie- og karriererettleiinga i Karrieresenteret i 3. etasje i Høgskulebygget. Du kan også snakke med oss på Zoom eller telefon.

Du kan bestille time for studie- eller karriererettleiing, eller du kan komme på drop-in. Gå inn på nettsida til Karrieresenteret i Sogndal for å bestille time eller sjå tidspunkt for drop-in. 

Kva vil du vite meir om?