Kvinnelig student med bok og kalkulator i hånda

Økonomi og administrasjon | Haugesund | deltid

Bachelor

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203414

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere økonomi og administrasjon?

  Økonomi er viktig både for kvar enkelt og for samfunnet. Økonomi og administrasjon handlar om mykje meir enn berre tal. I tillegg til typiske økonomifag, har du fag som marknadsføring, leiing, strategi og samfunnsansvar. 

  Ved å ta ein bachelor i økonomi og administrasjon kan du bidra til verdiskaping for verksemder og samfunn.

  Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og er lagt opp slik at du kan arbeide ved sidan av studiet.

  I tillegg til ein brei økonomisk og administrativ kompetanse, får du spisskompetanse innanfor ei fagretning du vel sjølv.

  Du kan også ta utdanninga på heiltid. Du kan studere økonomi og administrasjon i Bergen, Haugesund eller Sogndal.

  Korleis er undervisninga?

  Vi har forelesingar, diskusjonar, seminar og rekneverkstad. Du arbeider med oppgåver både individuelt og i grupper. Det meste av undervisninga blir gjennomført på dagtid, saman med fulltidsstudentane. 

  Du har fag innan:

  • bedriftsøkonomi og rekneskap
  • leiing, organisasjon og administrasjon
  • metode
  • samfunnsøkonomi
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

  I 4. og 5. studieår vel du valemne og skriv bacheloroppgåve.

  Korleis bli siviløkonom?

  Siviløkonom er ei beskytta tittel, og gjer deg svært ettertrakta på arbeidsmarknaden. For å få tittelen må du ta ei bachelor og master i økonomi og administrasjon. Altså fem år med utdanning. Tar du denne bacheloren kan du søke deg vidare på Master of Science in Bussiness ved HVL for å bli siviløkonom.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Forkurs i matematikk

  Studiet krev gode forkunnskapar i matematikk. Vi anbefaler derfor studentar med praktisk matematikk (P-matte) frå vidaregåande skule til å delta på forberedande kurs 5.-9. august. Studentar med S- eller R-matte som ønsker å friske opp sine kunnskapar, rådast også til å delta.

  Les meir om forkurset.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Utveksling

  Grip moglegheita og opplev nye kulturar! 

  Kor kan du reise?

  Andre utdanningar du kanskje vil like