Studenter på tur i grønt landskap.

Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur

Bachelor

Er du nysgjerrig på naturen, og vil påverke korleis vi utformar landskapet rundt oss? Då kan ein bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur vere utdanninga for deg!

Kvifor studere landskapsplanlegging med landskapsarkitektur?

Du studerer i vakker vestlandsnatur på campus Sogndal, der vi er tett på bre, fjell og fjord. Vi brukar naturen som klasserom, og har mykje ekskursjonar og feltarbeid.

Landskapsplanlegging omfattar planlegging i alle typar landskap, frå fjell til kyst, frå verneområde til kvardagslandskap og frå jordbrukslandskap til tettstader og byar.

Gjennom studiet lærer du:

  • om naturmangfald og kulturmiljø
  • om økologiske samanhengar i landskapet
  • å vurdere estetiske og økologiske konsekvensar av landskapsinngrep
  • å bruke digitale kart og andre elektroniske verktøy
  • å planlegge og forvalte tettstader og landskap

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og kombinerer kunnskap om natur med forvaltnings- og planleggingsemne, inkludert landskapsarkitekturfag.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, ekskursjonar, laboratorieøvingar, feltarbeid og prosjektarbeid. 

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. semester.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i landskapsplanlegging kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike masterstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like