Autonomous University of Barcelona

Ved Universitat Autònoma de Barcelona studerer omtrent 30 000 studentar, rundt 30% av desse er internasjonale. Haustsemesteret i Spania går vanlegvis frå midten av september/oktober til januar/februar. Vårsemesteret startar i januar/februar og varer til juni/juli.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.