Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ligg sørvest i Polen. Rundt 10 000 studentar går på institusjonen sine fem fakultet. Haustsemesteret i Polen startar i byrjinga av oktober og varer til midt i februar. Vårsemesteret startar midt i februar og varer til slutten av juni.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Studieavgift

Som Erasmus+ -student betalar du ikkje studieavgift til den utanlandske institusjonen, tvert imot får du eit Erasmus+-stipend i tillegg til støtta frå Lånekassen.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL.

Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.