Vindmøller på snødekte fjell.

Fornybar energi

Bachelor

Hvordan kan vi sikre tilgang til energi og samtidig redusere klimagassutslippene? Med en utdanning i fornybar energi kan du være med å legge til rette for mer bruk av fornybare energikilder.

Sogndal

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203835

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Velkomstbrev til deg som har fått opptak.

Hvorfor studere fornybar energi?

I Norge har vi god tilgang på fornybare energiressurser som vann, vind og bioenergi. Produksjon av fornybar energi påvirker naturen og samfunnet. Å finne en god måte å utnytte disse ressursene på er en tverrfaglig utfordring.  

Tar du en utdanning i fornybar energi  i Sogndal, kan du være med å finne løsninger for en bærekraftig produksjon av fornybar energi. Du får en unik og tverrfaglig kompetanse innen fornybar energiteknologi, energisystem, energiøkonomi, miljø- og arealplanlegging.

Gjennom studiet lærer du om

  • energiressurser og det norske energisystemet
  • bærekraftig energiomstilling
  • fornybar energiteknologi og innovasjon
  • miljøkonsekvenser ved produksjon og bruk av fornybar energi
  • politiske og sosiale handlingsdrivere og barrierer ved energiomstilling
  • hvilken rolle kommune, fylke og stat spiller i utbyggingen av fornybar energi
  • planlegging, regulering og næringsutvikling innen fornybar energi-sektoren.

Hvordan er undervisningen?

På studiet i fornybar energi har du forelesinger, øvinger på laboratorium, og gruppe- og prosjektoppgaver. Du kommer tett på fagfeltet du utdanner deg til gjennom ekskursjoner, feltarbeid og gjesteforelesninger.

Du har blokkundervisning, noe som betyr at du jobber med et emne om gangen med avsluttende eksamen, før du begynner på neste emne.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

Les meir

Utveksling

Det er tilrettelagt for studier i utlandet i 4. eller 5. semester.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i fornybar energi kan du søke deg inn på disse masterprogrammene ved HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like