Fornybar energi

Bachelor

Stadig større produksjon og bruk av fornybar energi har skapt eit behov for personar med tverrfagleg kompetanse innan teknologi, miljø, arealplanlegging og økonomi. Ein bachelor i fornybar energi gir deg denne kompetansen.

Utdanninga gir deg ein heilskapleg og tverrfagleg kompetanse med vekt på grunnleggande kunnskap om energiteknologi, økonomi, miljø og arealplanlegging.

Gjennom studiet lærer du:

  • om energisystemet og teknologi knytt til produksjon, distribusjon og bruk av energi
  • om fornybare energikjelder som bioenergi, vindenergi, vasskraft og solenergi
  • å analysere miljøkonsekvensar ved produksjon og bruk av energi
  • å gjennomføre konsesjonssøknader for energiselskap

For at du skal komme tett på fagfeltet du utdannar deg til, reiser vi på ekskursjonar og feltarbeid. Du møter også folk frå energibransjen gjennom gjesteforelesingar.

Korleis er undervisninga?

Undervisninga omfattar forelesingar, lab- og feltarbeid, gruppe- og prosjektoppgåver og seminar.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen, med avsluttande eksamen, før vi begynner på neste emne.

Sjå korleis det er!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Vil du studere meir?

Du kan bygge på bacheloren din med Master in Climate Change Management ved HVL.

Du blir også kvalifisert til ei rekke andre masterstudium i Noreg og i utlandet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 4. eller 5. semester.

Kor kan du reise?