Hopp til innhald

Thomas More University of Applied Sciences

Thomas More har over 17 000 studenter fordelt på flere ulike campuser i regionen Antverpen.

Gjeld for

Byggfag, Ergoterapi og Data

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

De internasjonale modulene går på engelsk, mens flamsk er undervisningsspråk i de andre kursene. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på nederlandsk/flamsk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Skal du studere på flamsk, så kan Lånekassen gi deg støtte til språkkurs i Belgia i 4 uker før studiestart.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Du kan reise på utveksling til Thomas More Kempen i 6. semester og skrive bacheloroppgaven der. Det er også mulig å være på utveksling hele semesteret, dvs. ta kurs i tillegg til bacheloroppgaven. Man følger da kurset Entrepreneurship for Engineers.

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Du kan reise på utveksling til Thomas More Kempen i 6. semester og skrive bacheloroppgaven der. Det er også mulig å være på utveksling hele semesteret, dvs. ta kurs i tillegg til bacheloroppgaven. Man følger da kurset Entrepreneurship for Engineers.

Bachelor i ingeniørfag, data

Det er mulig å reise på utveksling i 5. eller 6. semester. Snakk med faglig kontaktperson for studieprogrammet ditt for mer informasjon.