Realfagskurs | Bergen

Forkurs

Realfagskurset er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til ingeniørutdanningar. Høg arbeidsinnsats saman med topp motivasjon er kravet for å lykkast i kurset!

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som ønskjer å bli ingeniør, men som ikkje har matte og fysikk. Kurset er halvårig, slik at du blir klar for ingeniørutdanninga til hausten!

Faga som inngår i kurset er matematikk og fysikk. Pensum omfattar det vesentlege av Fysikk 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er tilpassa ei vidare ingeniørutdanning. I tillegg til forelesingar blir det lagt opp til øvingar. Undervisninga foregår på campus Bergen.

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

Du kan også ta realfagskurset på deltid nettbasert.

Realfagkurset følger "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs" utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

Forkurset er for dei som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset. Slik som norsk, engelsk, og teknologi og samfunn. 

Realfagskurset inneheld berre realfaga, altså matematikk og fysikk.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.