Opptakskalender

Her finn du informasjon om viktige datoar knytt til søknad om studieplass ved HVL.

Avhengig av kva type utdanning du søker på, skjer opptaket anten i Samordna opptak eller i vår lokale Søknadsweb

Samordna opptak

I Samordna opptak søker du til bachelor- og integrert masterutdanning, årsstudium, og fagskuleutdanning i yrkesdykking. Sjå all info om tidsfristar hos Samordna opptak her:

Universitet og høgskule Fagskule

 

Lokalt opptak

I det lokale opptaket i Søknadsweb søker du på blant anna master- og vidareutdanning, PPU, realfags- og forkurs, tresemester, y-veg, overflytting, og enkeltemne.

Fristar kan avvike frå denne oversikta. Sjekk alltid heimesida til studieprogrammet for gjeldande frist. Sjå oversikt over viktige datoar og fristar:

Viktige fristar

1. desember

Søknadsfrist går ut for:

 • Søkarar utanfor EU/EØS til internasjonale master og bachelor program med oppstart på hausten
 • Søkarar frå EU/EØS til Bridging Course for Master i Fire Safety

1. mars

Søknadsfrist går ut for:

 • Masterutdanning innan helse- og sosialfag
 • Masterutdanning innan andre fagområde som har opptakskrav om praksis
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)
 • Internasjonale masterstudium for søkarar frå EU/EØS
 • Internasjonale Bachelorstudium for søkarar frå EU/EØS
 • Tolking i offentleg sektor

Er du usikker, står alltid søknadsfristen stå på heimesida til det aktuelle studieprogrammet.

15. april

Søknadsfristen går ut for:

 • Masterutdanning utan opptakskrav om praksis
 • Vidareutdanningar 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A)
 • Internasjonale masterstudium for søkarar frå Noreg + søkarar frå EU/EØS til Master i Maritime Operations
 • Internasjonale bachelorstudium for søkarar frå Norden
 • Forkurs, realfagskurs, yrkesveg, tresemesterordning
 • Nautikk
 • Overflytting
 • Ferdigstilling av påbegynt lærarutdanning
 • ABLU - arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning
 • Kompletterende utdanning for sjukepleiar med utdanning frå land utenfor EU/EØS
 • Desentralisert sjukepleie

Er du usikker, står alltid søknadsfristen på heimesida til det aktuelle studieprogrammet.

1. juli 

Dokumentasjonsfrist for tilbod på vilkår. Viss du fullfører kvalifiserande utdanning det semesteret du søker lokalt opptak, kan du få tilbod på vilkår. 1. juli er fristen for å dokumentere at du har møtt vilkåra.

Når kan eg søke?

1. oktober

Søknadsweb opnar for søking til internasjonale master og bachelor program for søkarar utanfor EU/EØS med oppstart på hausten.

1. februar

Søknadsweb opnar for søking til studieprogram som har oppstart i haustsemesteret.

Når får eg svar på søknaden?

Masterstudium innan helse- og sosialfag

Veke 19

Erfaringsbaserte masterstudium

Veke 19

Vidareutdanningar innan helse- og sosialfag

Veke 19

Yrkesveg eller tresemesterordning

Veke 20

Internasjonale studieprogram

I løpet av våren - Svar på søknad blir sendt til søkarar utanfor EU/EØS til internasjonale masterprogram.

Midten av mai - Svar på søknad blir sendt til søkarar frå EU/EØS og Noreg til internasjonale masterprogram.

Alle resterande vidareutdanningar 

1. juni

Alle resterande masterstudium 

Innan 5. juni

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), både yrkesfag og allmennfag

Innan 5. juni

Overflytting

Midten av juni

Arbeidsplassbasert barnehagelærar

Midten av juni

Kompletterende utdanning for sjukepleiare

Midten av juni

Desentralisert sjukepleie

Midten av juni

Tolking i offentlig sektor

Månedskiftet juni/juli

Forkurs og realfagskurs

Uke 28