Utdanningar ved Handelshøgskulen HVL

Her er ei oversikt over utdanningar ved Handelshøgskulen HVL.

Semesterprogram Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)

Vi følger opp bærekraftsatsingen med et tilbud til norske og internasjonale studenter. Vi tilbyr engelskspråklige emner på ti studiepoeng med fokus på kunnskap og dilemma knyttet til FNs bærekraftsmål. Emnene er samlet under overskriften «The Norwegian West Coast SDG Educational Initiative – Sustainable Economics, Management and Innovations (SEMI)».

 

Årbøker

Bla i årbøkene for utdanningane innan økonomi og administrasjon.

Avnhandlingane i sin heilskap finn du i HVL sitt arkiv.