Reiselivsledelse

Bachelor

Ønsker du å jobbe i en internasjonal og pulserende næring, og utvikle og lede reiselivsbedrifter? Da kan bachelor i reiselivsledelse være noe for deg!

Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer. Gjennom studiet lærer å markedsføre og utvikle norske bedrifter, reisemål og organisasjoner.

Du lærer om:

  • Reiseliv og reisemålsutvikling
  • Markedsføring, merkevarestrategi og strategisk kommunikasjon
  • Natur- og temabasert reiseliv
  • Utvikling og ledelse av arrangement
  • Ledelse og strategi i reiselivsbedrifter
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Regnskap og økonomistyring

1. studieår er identisk med årsstudium i reiselivsledelse. Med fullført årsstudium i reiselivsledelse kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

Hvordan er undervisningen?

Du har forelesninger, gruppearbeid, casestudier med mer. I tillegg har vi ekskursjoner til bedrifter og reisemål i regionen, for eksempel Nærøyfjorden, Flåm og Jostedalsbreen. Du får også delta på seminar og konferanser i regi av reiselivsnæringen.

I 3. studieår legger vi opp til en utenlands studietur.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Hvor kan du reise?