Smilende mann i resepsjon

Reiselivsledelse

Bachelor

Ønsker du å ta en utdanning innen reiseliv? En bachelor i reiselivsledelse fra HVL gjør deg rustet til å jobbe i en internasjonal og pulserende næring, utvikle og lede reiselivsbedrifter.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203330

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere reiselivsledelse?

  Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer og det satses stadig mer på reiseliv lokalt i Norge. Gjennom studiet lærer du å markedsføre, utvikle og lede norske bedrifter, reisemål og organisasjoner. Ta utdanningen på campus Sogndal, omringet av fjord og fjell, midt i smørøyet av reiselivsnæringen. I studiet får du også muligheten til å ha praksisplass i en spennende bedrift innen reiselivsbransjen. 

  Du lærer om:

  • Reiseliv og reisemålsutvikling
  • Markedsføring, merkevarestrategi og strategisk kommunikasjon
  • Natur- og temabasert reiseliv
  • Utvikling og ledelse av arrangement
  • Ledelse og strategi i reiselivsbedrifter
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Regnskap og økonomistyring

  Første studieår er identisk med årsstudium i reiselivsledelse. Med fullført årsstudium i reiselivsledelse kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb.

  Hvordan er undervisningen?

  Du har forelesninger, gruppearbeid, casestudier med mer. I tillegg har vi ekskursjoner til bedrifter og reisemål i regionen, for eksempel Nærøyfjorden, Flåm og Jostedalsbreen. Du får også delta på seminar og konferanser i regi av reiselivsnæringen.

  Etter å ha jobbet flere år i flybransjen, ble en utdanning innen reiseliv den naturlige veien videre for Even.

  Les Even sin historie

  Prakis i reiselivsnæringen

  Mellom 2. og 3. semester er det lagt opp til en prakisperiode i spennende bedrifter knyttet til reiselivet. Dette gir en unik mulighet til å få en fot innenfor arbeidsmarkedet som er relevant til studiet. 

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

  Hvor kan du reise?

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Videre studier etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i reiselivsledelse kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanninger du kanskje vil like