Reiselivsledelse | årsstudium

Årsstudium

Ønsker du å jobbe innen reiseliv og entreprenørskap og utvikle spennende bærekraftige opplevelser for framtiden? Da kan årsstudium i reiselivsledelse være noe for deg.

Gjennom årsstudiet får du en innføring i hvordan reiselivsnæringen er satt sammen og du får nyttige verktøy innen reiseliv, markedsføring, bedriftsøkonomi og personalledelse.

Her lærer du om grunnleggende begrep i reiseliv, hvordan hele reiselivsproduktet er satt sammen og hvordan utvikle tematiserte opplevelser og historier.

Studiet har et eget emne om vertskap og service, nemlig kunsten å få andre til å føle seg velkommen. Der blir det fokus på observasjon av praksis og lære hvordan bli en best mulig vert.

I forretningsjus lærer du om relevante lovverk som for eksempel markedsføringsloven, serveringsloven, pakkereiseloven, selskapsrett, arbeidsrett, avtalerett og juridisk metode.

På studiet har du grunnleggende emner innen:

  • reiseliv
  • tematiserte opplevelser & storytelling
  • forretningsjus
  • vertskap & service
  • markedsføring
  • bedriftsøkonomi og regnskap
  • organisasjonsteori
  • personalledelse (HRM)

Hvordan er undervisningen?

Høgskolen har et nært samarbeid med reiselivsnæringen og offentlig sektor. Derfor vil studiet bestå av mye spennende, som gjesteforelesinger, ekskursjoner, bedriftsbesøk, praktiske eksempel (case) og forskingsbasert undervisning. 

Vil du studere mer?

Årstudium i reiselivsledelse tilsvarer første året i bachelorutdanning i reiselivsledelse, og gir grunnlag for opptak videre inn på 2. året i bachelorutdanningen. Du søker opptak til 2. året gjennom vår Søknadsweb.