Reiselivsledelse | årsstudium

Årsstudium

Ønsker du å ta utdanning innen reiseliv og utvikle spennende bærekraftige opplevelser for framtiden? Da kan årsstudium i reiselivsledelse være noe for deg!

Hvorfor studere reiselivsledelse?

Reiselivsnæringen er en av verdens største næringer og det satses stadig mer på reiseliv lokalt i Norge. Gjennom årsstudiet får du en innføring i hvordan reiselivsnæringen er satt sammen og du får nyttige verktøy innen reiseliv, markedsføring, bedriftsøkonomi og personalledelse. Ta utdanningen på campus Sogndal, omringet av fjord og fjell, midt i smørøyet av reiselivsnæringen.

Her lærer du om grunnleggende begrep i reiseliv, hvordan hele reiselivsproduktet er satt sammen og hvordan utvikle tematiserte opplevelser og historier.

På studiet har du grunnleggende emner innen:

  • reiseliv
  • tematiserte opplevelser & storytelling
  • forretningsjus
  • vertskap & service
  • markedsføring
  • bedriftsøkonomi og regnskap
  • organisasjonsteori
  • personalledelse (HRM)

Hvordan er undervisningen?

Høgskolen har et nært samarbeid med reiselivsnæringen og offentlig sektor. Derfor vil studiet bestå av mye spennende, som gjesteforelesinger, ekskursjoner, bedriftsbesøk, praktiske eksempel (case) og forskningsbasert undervisning. 

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Videre studier etter fullført utdanning

Årstudium i reiselivsledelse tilsvarer første året i bachelorutdanning i reiselivsledelse, og gir grunnlag for opptak videre inn på 2. året i bachelorutdanningen. Du søker opptak til 2. året gjennom vår Søknadsweb.