Sosiologi | nettstudium

Bachelor

Ønsker du å lære om hvordan vi mennesker blir formet av samfunnet, og hvordan vi former samfunnet vi lever i? Vil du lære mer om oppvekstsvilkår, det moderne arbeidslivet eller politikk og globalisering? 

Nett

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203927

  Opptakskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere sosiologi?

  Sosiologi er utdanningen for deg som er interessert i samfunnet og hvordan vi forholder oss til hverandre. En utdanning innen samfunnsvitenskap gir deg en bred forståelse av hvordan samfunnet henger sammen, som gjør at du kan jobbe nesten hvor som helst!

  I en verden i stadig forandring og med mange utfordringer, er kompetanse innen sosiologi nyttig på flere områder og i samfunns- og næringsliv.

  Du vil blant annet lære om hvordan endringer i samfunnet skaper nye livsvilkår og betingelser for familie- og vennskapsrelasjoner. Du vil også lære om sentrale sosiale og politiske institusjoner. I utdanningen vil du utforske sosiologiske teorier knyttet til tema som økende individualisering, økonomisk og kulturell globalisering, miljøkriser og digitalisering. Tema som handler om overgangsfasen fra barn til voksen, og utfordringene ungdommer møter, vil være sentrale temaer.

  Du kan også ta et årsstudium i ungdomssosiologi. Hvis du trives kan du fortsette på 2. året på bacheloren. 

  Hvem passer sosiologi for?

  Denne utdanningen er for deg som har interesse for samfunnsfag og hvordan  sosiale relasjoner og kulturell mening blir skapt. Sosiologi er midt i blinken for deg som er samfunnsengasjert og analytisk. Det blir også lagt vekt på ungdomssosiologiske perspektiv, og vil passe godt for deg som ønsker å jobb med og for ungdom.  

  Hva lærer du om?

  • sosiologiske begrep, teorier og analyser
  • hvordan sosiologien kan brukes i arbeids- og organisasjonsliv
  • sosiale relasjoner og mestring av overgangen fra barn til voksen
  • hvordan familien, skolen, vennegjengen, nærmiljøet og internasjonale impulser kan forklare ulike valg og ulik mestring
  • hvordan endringer i samfunnet skaper nye bilder av enkeltmennesker, familie og vennskap
  • forskningsmetode, vitenskapsteori og filosofihistorie

  Praksis i sosiologiutdanninga

  I 3. året kan du velge å ha praksis på en relevant arbeidsplass! Da får du jobbe med aktuelle sosiologifaglige oppgaver. Dette gir deg en mer yrkesrettet utdanning. Alternativt kan du velge mer teoretiske emner som kultur- og miljøfag.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Studere mer?

  Etter fullført bachelor i sosiologi kan du søke deg inn på følgende masterutdanning på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Vil du bli lærer? 

  Om du ønsker å bli lærer, kan du søke på PPU med integrert master. Da tar du både master og pegagogikken du trenger for å undervise på ungdomsskolen og videregående skole. Les mer om praktisk-pedagogisk utdanning med integrert master. 

  Andre utdanninger du kanskje vil like