Sosiologi – ungdomssosiologi | nettstudium

Årsstudium

Er du samfunnsengasjert, og særlig opptatt av hvilken rolle ungdom har i samfunnet? Da kan årsstudium i ungdomssosiologi være noe for deg!  

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203351

  Opptakskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere ungdomssosiologi?

  Sosiologi gir deg verktøy til å forstå og forklare samfunnsfenomen. Etter studiet får du innsikt i den allmenne samfunnsdebatten og kan delta med utgangspunkt i sosiologisk kunnskap.

  Moderne samfunnsforhold som urbanisering, økende arbeidsdeling, rasjonalisering, byråkratisk utvikling, og nye former for intimitet og fellesskap, påvirker våre levevilkår på stadig nye måter. Sosiologisk kunnskap er viktig for å forstå disse forholdene. 

  Ungdomssosiologi er et årsstudium, og hvis du trives kan du søke deg videre til 2. året på bacheloren i sosiologi. 

  - Jeg ville aldri vært foruten sosiologikunnskapen, fordi den ga meg både en ny karriereretning med større mening og troen på meg selv.

  Møt Kari

  Hvem passer ungdomssosiologi for?

  Dette studiet passer for deg som har interesse for samfunn, og som ønsker å forstå mer om ulike samfunnsfenomen, og hvordan samfunnet fungerer. 

  Studiet passer godt for deg som liker å reflektere over ny kunnskap, er nysgjerrig og vil utvikle bedre analytiske evner.

  Hva lærer du om?

  • hvilke utfordringer og forventninger som møter unge i dagens samfunn
  • hvordan familien, skolen, media, venner og maktforhold i samfunnet kan forklare ulike valg og ulik mestring
  • hvordan kjønn, sosial klasse, etnisitet og bosted påvirker overgangsfasen fra barn til voksen
  • sosiologifaget og sosiologisk forskingsmetode

  Hvordan er undervisningen?

  All undervisning skjer på nett.

  Du få tilgang til ferdig innspilte videoer, og lenke til Zoom for undervisning i sanntid. I tillegg til nettforelesinger vil du i løpet av studiet delta i gruppediskusjoner, jobbe med oppgaveskriving med veiledning og øvinger i formidling til ulike målgrupper.

  I Canvas vil du også få mer informasjon om studiet, som oppgaver, forelesningsnotat, planer og mer. Du trenger tilgang til datamaskin med internett-tilknytning, videokamera (webkamera), mikrofon og vanlig programvare til skriving og kommunikasjon til dette studiet.

  Vil du studere mer?

  Studiet utgjer første år av bachelor i sosiologi. Etter fullført årsstudium, kan du søke opptak direkte til 2. år på bachelorstudiet. Du søker gjennom Søknadsweb.

  Andre utdanninger du kanskje vil like