Samfunnsfag | årsstudium | nettstudium

Årsstudium

Utforsk ulike stater og samfunn, i fortid og samtid! Dette er et fleksibelt nettstudium som passer både for deg som ny student og deg som ønsker å bygge på utdanning du har fra før.

Nett

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203 242

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere samfunnsfag?

  Utdanning innen samfunnsfag gir deg nøkkelen til å forstå samfunnet og utvikle verdifulle ferdigheter.

  Årsstudiet i samfunnsfag gir deg en introduksjon til fagene historie, sosiologi og statsvitenskap. Du lærer å forstå sosiale og politiske prosesser med utgangspunkt i vitenskapelige perspektiver og metoder. Du lærer om hvordan historien påvirker samtiden vi lever i, og sammenhenger mellom samfunnsutvikling, styreformer, levekår og globale spørsmål.

  Den generelle kompetansen du får, lar deg bruke samfunnsfaglig kunnskap til å forstå dagens utfordringer og ta informerte beslutninger.

  Samfunnsfag gir deg muligheten til å bli en kunnskapsrik bidragsyter til samfunnet.

  Hvem passer utdanningen for?

  Utdanningen passer for deg som ønsker å forstå mer om historien, samfunnet og politikken. Studiet er lagt opp til å passe for alle, uansett jobb- eller familiesituasjon.

  Et årsstudium kan være en fin start på studiet. Etter årsstudium i samfunnsfag kan du gå videre på bachelor i historie eller sosiologi om du ønsker å studere mer. Årsstudiet passer også bra som videreutdanning hvis du har studert tidligere, eller som valgfri del av en annen grad.

  Hva lærer du om?

  Du lærer om:

  • teorier og metoder i sentrale samfunnsfag
  • politiske institusjoner og internasjonal politikk
  • hvordan historisk kunnskap blir til og anvendes
  • hvordan samfunn fungerer

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen vil være på nett, ved hjelp av ulike systemer og verktøy som Canvas og Zoom. Noe av undervisningen foregår direkte, mens noen forelesninger blir lagt ut ferdig innspilt. Alle øktene blir uansett tatt opp og lagt ut, med unntak av enkelte seminar der studentenes deltakelse er i sentrum. Ved siden av forelesninger og seminar arbeider du mye med stoffet på egen hånd, gjennom selvstudium, oppgaveskriving og gruppearbeid. 

  Det er ikke obligatorisk oppmøte til undervisningen, og alle eksamener gjennomføres på nett. Det betyr at du kan bo hvor som helst i verden, og tilpasse studiet til din livssituasjon. 

  Vil du studere mer?

  Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på en bachelorutdanning i historie eller sosiologi, som også tilbys som fleksible nettutdanninger.

  Du kan også bruke årsstudiet inn i andre utdanninger.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Andre utdanninger du kanskje vil like