Tre studentar som jobbar ilag med pc og bøker.

Historie | bachelor | nettstudium

Bachelor

På bachelor i historie lærer du om hva som har formet dagens samfunn. Nettstudiet gi deg en unik fleksibilitet. Du studerer på nett og kan se forelesningene i opptak, eller møte faglærerne live.

 

Nett

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203481

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere historie?

  På nettstudiet i historie får du en ny forståelse av mennesker og samfunn. Historien gir innsikt i menneskers tanker og handlinger i mange ulike situasjoner, og hjelper deg å tenke langsiktig og helhetlig om komplekse saksforhold. Samtidig er den full av mange små fortellinger som forbløffer, engasjerer og viser frem mennesker på sitt beste og sitt verste.

  Du lærer om:

  • norsk, europeisk og global historie
  • store samfunnsendringer – og om det som ikke endrer seg
  • metoder og kilder som historikere bruker
  • sammenhenger og store spørsmål

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen foregår på nett, noe skjer live mens andre ting er forhåndsinnspilt. Alle øktene blir lagt ut i etterkant, med unntak av enkelte seminar der studentenes deltakelse er i sentrum. Ved siden av forelesninger og seminarer arbeider studentene mye med stoffet på egen hånd, gjennom selvstudium, oppgaveskriving og gruppearbeid. Ny teknologi blir tatt i bruk for å formidle historie på.

  Det er ikke obligatorisk oppmøte til undervisningen, og alle eksamener gjennomføres på nett. Det betyr at du kan bo hvor som helst i verden, og tilpasse studiet til din livssituasjon.  

  Det andre studieåret er valgfritt, som betyr at du kan velge å følge vårt anbefalte løp (en blanding av historie og andre samfunnsfag) eller ta andre emner ved HVL eller andre institusjoner. Du kan også søke innpass for studiepoeng du har tatt fra før. På samme måte kan du også søke innpass for det første året dersom du har tatt et årsstudium i historie fra et annet lærested.

  Praksis

  Det tredje studieåret kan du velge sju ukers praksis på en relevant arbeidsplass. Slik kan du få nyttig erfaring fra arbeidslivet og knytte verdifulle kontakter.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

   

  Utveksling

  Det er mulig å ta ett eller to semester i utlandet det andre studieåret.

  Kor kan du reise?

  Studere mer?

  Bachelor i historie kvalifiserer for opptak på master i historie og noen andre masterutdanninger, gjerne tverrfaglige utdanninger innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

  Dersom du ønsker å bli lærer, kan du søke på praktisk-pedagogisk utdanning med integrert master. Da tar du både master og den pedagogikken du trenger for å undervise på ungdomsskolen og videregående skole.

  Andre utdanningar du kanskje vil like