Irene Wolff Menes
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 123

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar ved Institutt for Samfunnsvitskap ( ISV ), FØS Sogndal.

Eg jobbar med sakshandsaming og kvalitetsarbeid, FS og EpN for Instituttet. Andre arbeidsoppgåver er praksisadministrasjon ved ISV, utveksling og leiarstøtte.

Sekretær for studieprogramråda.